Политика на поверителност

"Към ту флай" ЕООД уважава непрекосновенноста на
личните Ви даннии и декларира, че:

1. Вашите лични данни са събирани, съхранявани и използвани отговорно, добросъвестно и в съответствие със законите на Република България и Европейският Съюз;

2. Предоставяме Ваши лични данни само при необходимост и само на регистрирани администратори на лични данни, свързани с изпълнението на пряката ни дейност – куриерски фирми, обслужваща банка и (или) финансова институция, счетоводна и (или) адвокатска къща и органите на държавната администрация или упълномощени от тях физически и юридически лица, които имат право да осъществяват контрол и наблюдение на търговската дейност в съответствие със законите на Република България;

3. Не предоставяме и не продаваме Вашите лични данни на трети лица, с изключение на посочените в т.2. В случай, че се наложи изключение, то ще стане само с Вашето предварително съгласие и в съответствие с разпоредбите на закона.

4. Прилагаме непрекъснато стриктна фирмена политика за защита на сигурността на личните Ви данни;

Информация за идентификация на компанията, като администратор на лични данни:

“Към ту флай” ЕООД е дружество, регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 205021712, адрес по регистрация с.Балша, ул.Банишора 15 Д и МОЛ: Цветан Цолов. Данни за контакт с “Към ту флай” ЕООД, като администратор на лични данни: телефон – 0888024143; 0882267623, електронна поща - verticaldimension2003@gmail.com

Дейността и услугите, предоставяни през интернет страницата на фирма ни “Към ту флай” ЕООД, изискват събиране и използване на определени лични данни на клиентите, необходими за контакт с тях, обработка на поръчки, извършване на доставки, извършване на резервации и потвърждение на резервации, издаване на счетоводни и други документи, свързани пряко с дейността на компанията.

Този документ има за цел да Ви представи изчерпателна информация на ясен и достъпен език за това какви действия се извършват с личните данни, които предоставяте на “Към ту флай” ЕООД , включително:

- Какви лични данни събираме за Вас?

- Каква е целта на тяхното събиране?

- За какъв срок съхраняваме предоставените лични данни?

- С кого споделяме Вашите лични данни?

- Как Ви уведомяваме за промяна на нашите политика за поверителност на личните данни?

- Какви „бисквитки“ използваме, за да направим ползването на нашата уеб страница по-добра?

- Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?

- Кой е компетентният надзорен орган?


Какво се квалифицира, като лични данни?

Това е всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци. Например непряко идентифициране може да се осъществи с номерът на мобилния телефон на физическо лице, а за пряко идентифициране е при предоставяне на уникален идентификатор, като ЕГН, номер на личен документ, клиентски код и други. 

Какви лични данни събираме за Вас?

За да Ви предостави ефективен достъп до своите продукти и услуги, събираме следната лична информация за Вас:

- Име, фамилия, телефон, електронна поща, населено място, адрес / адреси (за счетоводни документи и/или доставка) - данни събирани при онлайн регистриране за полети, направа на поръчка или попълване на различните форми, поместени на уеб страницата на нашата интернет страница, включително попълване на форматите за даване на мнения и/или оценки или за запитване за продукт / услуга;

- Технически данни, които автоматично се изпращат към нас, когато използвате нашата уеб страница - IP адрес, информация за вида устройството, от което посещавате уеб страницата на магазина;

- Други лични данни, ако сте предоставили допълнително и доброволно такива при попълване на форми на сайта на магазина и / или посредством адресите на електронната ни поща;

- Бисквитки (cookies) за идентифициране на браузъра или устройството Ви.


Основание за обработка на лични данни.

“Към ту флай” ЕООД  събира и обработва личните Ви данни, за да изпълни задължения по направени от Вас поръчки.

“Към ту флай” ЕООД  събира лични данни и след получено доброволно, изрично, ясно, свободно и недвусмислено съгласие от Вас за целите на обработването. Съгласието за обработване на личните Ви данни се предоставя чрез онлайн регистриране за полети на уеб страницата  и/ или попълване на форма за контакт или запитване на сайта.

Обработването на лични данни включва събиране, съхранение, предаване, поправяне, осъвременяване, изтриване, унищожаване и всички други действия, които се извършват с Вашите лични данни.

Начини на събиране и обработка на лични данни от “Към ту флай” ЕООД.

За да предостави нашите продукти и услуги, обработваме (събираме) предоставените от Вас лични данни по следните начини:

- чрез попълване от Ваша страна на форми за онлайн регистриране за полети на сайта на уеб страницата ;

- чрез попълване на формуляри на сайта ни ;

- чрез направените от Вас поръчки на сайта на магазина ни ;

- чрез обработка на информация за IP адреси, бисквитки (cookies), операционна система и типа браузър, използвани от Вашите устройства.

Продължителност на обработка и съхранение на лични данни. 


В зависимост от основанието, на което обработваме личните Ви данни, срокът на съхранение на личните данни е различен.

При възникване на направа на поръчка в сайта ни Вашите лични данни се съхраняват за срок от 3 години след изпълнение на задължения към Вас. При изтичането на този срок, и в случай че не съществува законово основание за продължаване съхранението и обработката на личните Ви данни, информацията за Вас се унищожава или анонимизира - от нашата система се изтриват записите за Вас и се унищожават хартиените документи, съдържащи личните Ви данни. В системата ни може да останат записи с анонимизирани статистически данни, като номер на поръчка, стойност, вид и количество на поръчани продукти и др. без наличие на лични данни.

Информация за това, на кого можем да предоставяме предоставените ни от Вас лични данни. 

“Към ту флай” ЕООД се задължава да не предоставя личните Ви данни без изрично Ваше съгласие на трети лица, освен в случаите, когато това е необходимо за изпълнение на нашите задължения към Вас.

Използване на „бисквитки“:

Сайта на “Към ту флай” ЕООД –  използва бисквитки. „Бисквитките“ представляват малки текстови файлове, които се записват на Вашия компютър, когато се посещава уеб страницата. В случай че заредите тази уеб страница повторно, браузърът Ви изпраща обратно съдържанието на "бисквитките" към сървъра на сайта и по този начин позволява повторното идентифициране на устройството, посредством което достъпвате до него. Четенето на "бисквитките" ни позволява да настройваме сайта ни оптимално за Вас и Ви улеснява при използването му.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни.

1. Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни. 

- Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от нас за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез попълване на форма за контакт или чрез искане в свободен текст.

- “Към ту флай” ЕООД може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

2. Право на достъп.

- Вие имате право да изискате и получите от “Към ту флай” ЕООД информация и / или потвърждение, дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

- Вие имате право да получите достъп до Вашите лични данни съхранявани от нас, както и до информация за събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

- “Към ту флай” ЕООД Ви предоставя при поискване копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма. Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но “Към ту флай” ЕООД си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

3.Право на коригиране или попълване

Вие имате право да поискате коригиране или попълване на Ваши лични данни, в случай че те са непълни или неточни.

4. Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Вие имате правото да поискате от “Към ту флай” ЕООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а “Към ту флай” ЕООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

- Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

- Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;

- Вие възразявате срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;

- Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

- Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Република България и/или Европейския Съюз;

“Към ту флай” ЕООД не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

- За упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

- За спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото Република България и/или Европейския Съюз;

- За целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;

- За установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете писмено искане, изпратено до “Към ту флай” ЕООД, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

“Към ту флай” ЕООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.


5. Право на ограничаване.

Вие имате право да изискате от “Към ту флай” ЕООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

- оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на “Към ту флай” ЕООД да провери точността на личните данни;

- обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;

- “Към ту флай” ЕООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;

- Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на “Към ту флай” ЕООД имат преимущество пред Вашите интереси.


6. Право на преносимост

Вие можете да поискате от “Към ту флай” ЕООД да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

7. Право на получаване на информация

Вие можете да поискате от “Към ту флай” ЕООД да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били предоставени. “Към ту флай” ЕООД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

8. Право на възражение

Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от АтШоп.бг ЕООД, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни.

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни.

Потребителят на сайта предоставя своите лични данни доброволно, след запознаване и приемане на “Общите Условия” за ползване.

Трите ни основни принципа на работа с личните Ви данни:


1. Съхраняваме и обработваме личните Ви данни добросъвестно и в съответствие със законите;

2. Използваме личните Ви данни само при нужда и по предназначение, в съответствие със законите;

3. Предоставяме личните Ви данни само на администратори на лични данни, пряко свързани с изпълнението на задълженията ни, произтичащи от взаимоотношенията с Вас, освен в случаите, когато закона ни принуждава да направим друго.

Четирите основни причини да спазваме настоящата политика по отношение на личните Ви данни:

1. Уважаваме Вас и неприкосновеността на личните Ви данни;

2. Очакваме така да се отнасят и работят с нашите лични данни, където ги предоставяме;

3. Осъзнаваме критичността на тази част от нашата дейност за Вашето доверие към нас;

4. Спазваме закона.